Introductie Databel Content Management Systeem

Wat kan ik precies met de onderhoudsomgeving doen?

In de Onderhoudsmodule kunt u als beheerder de website zowel grafisch als inhoudelijk aanpassen.

 

Bij start van uw databel website kunt u kiezen uit een aantal templates die als basis genomen kan worden voor de website. Daarna kan u zelf de website grafisch aanpassen totdat deze het gewenste uiterlijk heeft. Ook nadat de inhoud van de website toegevoegd is kan u nog altijd het uiterlijk van de website aanpassen.

 

Inhoudelijk kan u nieuwe menu items (hoofdcategorieën, categorieën en webpagina’s) aanmaken of bestaande items wijzigen/verwijderen. Naast het menu beheren kunnen ook allerlei speciale widgets toegevoegd en beheerd worden, bijvoorbeeld een widget voor het toevoegen van een Fotoboek aan een pagina.
Voor zowel de CMS website als de andere modules zijn de aanpassingen die u binnen een item kunt uitvoeren:

 • Uiterlijk van de pagina's en/of widgets
 • Gedrag van de pagina's en/of widgets
 • Tekst toevoegen en tekstopmaak bepalen (lettertype/grootte, opsomming, tabel)
 • Afbeeldingen of video selecteren en toevoegen
 • Diverse soorten links aanbrengen (inclusief links binnen de pagina, ofwel ankers)
 • Andere informatie die van belang is voor de betreffende widget

 

Hoe is de Onderhoudsmodule te benaderen?

De Onderhoudsmodule vormt een onderdeel van de website en is via de browser te benaderen. U typt http://www.uwdomeinnaam.nl/onderhoud in de adresbalk van de browser. U komt vervolgens op een afgeschermd deel van de website en u moet inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord. Na acceptatie kunt u de gewenste onderdelen beheren.

 

Welke webpagina's zijn onderhoudbaar?

Uitgangspunt is dat alle pagina’s van de website onderhoudbaar zijn en dat u zelf kunt bepalen welke tekst, plaatjes, video's en extra modules of widgets op welke pagina geplaatst wordt.  Via het menu van de Onderhoudsmodule kunt u alle webpagina's en andere modules of widgets opvragen die onderhouden kunnen worden.

 

Hoe werkt de Onderhoudsmodule?

De werking van de Onderhoudsmodule is - in het kort - als volgt:

 • Roep via een browservenster de Onderhoudsmodule op (http://www.uwdomeinnaam.nl/onderhoud).
 • Log in met uw gebruikerscode en wachtwoord.
 • Selecteer via de tabs in de bovenbalk (hoofdmenu) het gewenste onderdeel wat u wil beheren, bijvoorbeeld CMS Website.
 • Selecteer de gewenste item van het onderdeel via de menustructuur (onderhoudsmenu) links.
 • Wijzig waar nodig de tekst en/of opmaak in de invoervlakken.
 • Bewaar de pagina met de knop ‘Opslaan’ rechts (erg belangrijk).
 • Bekijk het resultaat van de wijziging met de knop ‘Preview rechts in de pagina of via de knop 'Bekijk website' bovenin.
 • Wanneer u alle wijzigingen hebt doorgevoerd kunt u uitloggen door het browservenster te sluiten of de knop ‘Uitloggen’ rechts bovenin het venster te selecteren.


U hebt nu het onderdeel aangepast en deze is voor iedereen via de website op te vragen.

 

Het gebruik van Modules

Naast de mogelijkheid om webspagina's te onderhouden door middel van het onderdeel 'CMS webite' is het mogelijk om modules of widgets toe te voegen aan webpagina's. Voorbeelden hiervan zijn nieuws of fototboek. Met 'Module'  wordt het tabblad in het CMS bedoeld waarmee een of meerdere 'widgets' aangemaakt kunnenworden; deze widgets worden aan een pagina gekoppeld en getoond op de website. Hoe u te werk gaat wordt in het kort hieronder beschreven:

 • In het hoofdmenu bovenin de onderhoudsmodule selecteert u eerst de module die u toe wil voegen, dus bijvoorbeeld nieuws, gastenboek, producten, fotomodule of formulier.
 • Om de module te kunnen laten werken is het ten eerste van belang dat deze module een configuratie heeft. Ga naar de config door bovenin bij de betreffende module Config te selecteren. Een config is aan te maken door rechts in het venster de knop Toevoegen te selecteren en te wijzigen door de knop Wijzigen te selecteren. Vul een naam in en eventuele andere belangrijke velden en selecteer de knop Opslaan rechts in het venster.
 • Daarna kan bij de module onderdelen aangemaakt of beheerd worden door bovenin bij de betreffende module het eerste subitem te selecteren met de naam van de module. Indien u gaat toevoegen of wijzigen dan kunt u bij config de Config invullen die u bij het vorige punt hebt aangemaakt. Om het onderdeel op te slaan selecteert u de knop Opslaan rechts in het venster.
 • Bij de onderdelen nieuws, fotomodule en producten kunnen op de betreffende pagina's items toegevoegd of beheerd worden door bovenin in het hoofdmenu het tweede item te selecteren (bijvoorbeeld Nieuws (berichten) of foto's of producten). Items kunnen beheerd worden via de knoppen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Selecteer de knop Opslaan rechts in het venster om toevoegingen of wijzigingen op te slaan.
 • Op het moment dat een module geconfigureerd, aangemaakt en gevuld is, kan deze gekoppeld worden in het CMS op de correcte pagina. In het hoofdmenu bovenin de onderhoudsmodule selecteert u het item CMS website. Navigeer links in het venster naar de pagina waarop de module getoond moet worden of voeg op de correcte lokatie een pagina toe. Een pagina kan 1, 2, of 3 blokken bevatten en de module kan in een van de drie blokken geplaatst worden door in het geselecteerde blok bij module de betreffende module van rechts naar links te halen door rechts de module te selecteren en dan op het pijltje naar links te klikken. Selecteer de knop Opslaan rechts in het venster om de wijzigingen op te slaan.
^ Naar boven