Categorie

Toevoegen van een categorie

 

Het is mogelijk om binnen een hoofdcategorie een onderliggende categorie aan te maken (nesten).

Deznieuwe Categoriee wordt op de website als een submenu getoond. Klik in het onderhoudsmenurechtsop ‘Nieuwe categorie’ (submenu item op de website). In het invoergedeelte verschijnt nu het volgende scherm:

 

 nieuwe Categorie

 

De velden hebben dezelfde betekenis al bij het aanmaken van een hoofdcategorie

 

opslaanNadat u de velden heeft ingevuld dient u de nieuwe categorie te bewaren met de knop ‘Opslaan’ in het onderhoudsmenu rechts.

 

 

Wijzigen van een categorie

 

Klik in het onderhoudsmenulinksop een categorie (submenu item op de website). In het invoergedeelte verschijnt nu hetzelfde scherm als bij Toeveoegen Categorie. U kunt nu de gewenste wijzigen aanbrengen en vervolgens de wijzigingen bewaren met de knop ‘Opslaan

 

 

Verwijderen van een categorie

 

Klik in het onderhoudsmenulinksop de categorie die u wilt verwijderen. Selecteer in het onderhoudsmenurechts de knop ‘Verwijderen’.verwijder

Indien de categorie nog items bevat zult u deze eerst moeten verwijderen.

 

^ Naar boven