Eigenschappen

Met dit onderdeel is het mogelijk om eigenschappen toe te voegendie gekoppeld kunnen worden aan producten.

 

Dit onderdeel kan alleen gebruikt worden indien een shop aanwezig is.

 

Het beheer van dit onderdeel is op te delen in 2 onderdelen:

  • De eigenschap zelf
  • De waardes van de eigenschap

 

De eigenschap zelf

Een eigenschap kan toegevoegd, gewijzigd, gekopieerd of verwijderd worden.

Verwijderen kan alleen als de eigenschap niet bij een product gebruikt wordt.

Een eigenschap heeft eigenlijk, maar 1 veld, namelijk de naam van de eigenschap die bij toevoegen of wijzigen ingevuld of aangepast kan worden.

Op het moment dat een eigenschap wordt gekopieerd, worden ook de waardes gekopieerd.

 

De waardes van de eigenschap

Nadat een eigenschap aangemakt is, is het mogelijk om bij het gedeelte waardes op de plus te drukken om waardes toe te voegen. Ook een waarde heeft alleen een naam.

Nadat waardes toegevoegd zijn, kunnen deze nog bekeken worden, gewijzigd worden en de volgorde kan aangepast worden. De volgorde wordt verder alleen gebruikt bij het invullen van eigenschappen bij producten.

 

^ Naar boven