Gebruik WYSIWYG editor

Pagina's vullen met de WYSIWYG-editor

 

Opmerkingen vooraf

WYSIWYG-editor is een kleine What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) editor voor teksten, tabellen en plaatjes. De bediening vindt plaats in een webbrowser zoals Microsoft Internet Explorer of Firefox.

Het werken met deze editor (programma waarmee bestanden gemaakt en aangepast kunnen worden - letterlijk: bewerker) is eenvoudig. Het komt deels overeen met wat u gewend bent met uw tekstverwerker: dubbelklik op een woord in de tekst, of trek een kader met de muis terwijl u de linkermuisknop inhoudt om een gedeelte van de tekst te kiezen. Het gemarkeerde woord of tekstfragment noemen we 'geselecteerd'. Met de knoppen en stijlkeuzelijsten in de editor kunt u hiervan vervolgens de opmaak aanpassen of (indien deze al toegekend was) verwijderen.

 

Knoppenbalk Wysiwyg
 

 

Html-editor

In het gebruik zijn er echter ook onderdelen die anders werken dan u in een tekstverwerker gewend bent. Dit komt omdat deze toepassing in feite een html-editor is (Html - HyperText Markup Language - is de opmaaktaal die aan de basis staat van alles dat in een browservenster verschijnt). Als u op de knop ‘<>’ (broncode) in de knoppenbalk van de WYSIWYG-editor klikt ziet u de paginaweergave in html.

 

aandachtspunten WYSIWYG-editor

 • Bij tabellen, rijen en cellen is een ‘Hoogte’ en/of een ‘Breedte’ in te geven. Deze kan in pixels of in percentages worden opgegeven. Bij percentages die bij een object kunnen worden opgegeven, geldt altijd dat het om een percentage gaat van de maat van de container waar het object zich in bevindt. Bijvoorbeeld indien u voor een kolom een percentage opgeeft van 50 % dan geldt dat dit 50 % is van de breedte van de tabel waar de kolom deel van uitmaakt. Meestal kan worden geadviseerd om de hoogte op te geven in pixels omdat u als gebruiker zelf streeft naar een bepaalde uiterlijke vorm.
  Bij de eindgebruiker kunnen daarnaast zowel de hardware, het besturingsprogramma, de browser en de gebruiker invloed hebben op het uiterlijk van een webpagina. Daardoor is de kans groot dat het resultaat op het scherm er anders uitziet dan door de maker wordt beoogd. Zo kan het zijn dat het browserprogramma de maat, waaraan door een gewenst percentage wordt gerefereerd, niet goed interpreteert. Of kan een gebruiker zelf de lettergrootte veranderen op de computer.
 • De stijlen die zijn aangemaakt kunnen aan een pagina, een alinea, een zin, woord en zelfs een letter gekoppeld zijn. In de standaardweergave van WYSIWYG-editor zijn de codes van de stijlen niet zichtbaar en is het soms lastig een bepaalde opmaak te selecteren. Een handige hulp hierbij is om de cursor te plaatsen in de tekst met opmaak die u wilt kopieren en vervolgens onderin de grijzebalk van de Wysiwyg editor de code aan te klikken, bijvoorbeeld: h1. Deze methode is ook toepasbaar voor andere objecten zoals tabellen en afbeeldingen.

 

Opmaken tekst in tekstveld

Bovenin het tekstveld bevindt zich een knoppenbalk. De betekenis van de knoppen wordt hieronder beschreven

 

bold Gekozen tekstfragment 'Vet' (Bold) maken.
italic Gekozen tekstfragment 'Cursief' (Italic) maken.
underline Gekozen tekstfragment 'Onderstrepen' (Underline)
strikethrough Gekozen tekstfragment 'Doorhalen' (Strike).
tekstkleur Via het pijltje kunt u in een pop-up venster de tekstkleur van een tekstfragment kiezen.
tekstkleurmarkering Via het pijltje kunt u in een pop-up venster de tekstmarkeringskleur (achtergrondkleur) van een tekstfragment kiezen.
linksuitlijnen  

Gekozen tekstfragment naar links uitlijnen.

centreer Gekozen tekstfragment centreren
rechtsuitlijnen Gekozen tekstfragment naar rechts uitlijnen.
uitvullen Gekozen tekstfragment uitvullen tot complete regels.
opmaak verwijderen Verwijdert alle tekstopmaak van de tekstselectie. Handig als een tekst opmaakcodes bevat die je moeilijk kunt selecteren en toch kwijt wilt raken.
stijlen Gekozen tekstfragment een specifieke stijl geven. Deze stijlen zijn speciaal voor uw website gemaakt door Medusa. Bijvoorbeeld om een link een bepaalde speciale opmaak mee te geven
paragraaf Gekozen tekstfragment een standaard html opmaak geven ( kop1, kop2, kop3 voor resp. H1, H2 H3). Deze stijlen hebben ook invloed op de vindbaarheid in zoekmachines
lettergrootte Gekozen tekstfragment een specifieke lettergrootte geven.
undo Ongedaan maken
herhaal Opnieuw uitvoeren
knip knippen
kopie Kopiëren
plakken Tekst vanuit het klembord plakken op de plaats van de cursor.
plak zonder opmaak Tekst met opmaak als platte tekst plakken (tekst zonder opmaak) op de plaats van de cursor.
opsomming Gekozen tekstfragment omzetten naar ongeordende (bullet) lijst of opsomming
 opsomming numeriek  Gekozen tekstfragment omzetten naar doorgenummerde lijst.
inspring verkleinen Inspringniveau van het gekozen tekstfragment verkleinen
 inspring vergroten  Inspringniveau van het gekozen tekstfragment vergroten
 streep  een horizontale streep invoegen op de plaats van de cursor
 subscript Invoegen van een subscript. Hiermee verlaagt u de hoogte van de letter t.o.v. de regel
superscript Invoegen van een superscript. Hiermee verhoogt u de hoogte van de letter t.o.v. de regel
 speciale tekens Invoegen speciale tekens: hiermee kunt in het venster wat verschijnt speciale karakters selecteren en invoegen in de tekst.
 link

Als u een woord geselecteerd heeft, kunt u hiervan een link naar een andere pagina of document maken. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de volgende soorten links kunt selecteren:

 

 • ‘URL link’: een link naar een website bijv. www.medusa.nl of een link naar een mailadres (laat het mailadres voorafgaan door mailto: bijvoorbeeld: mailto:info@medusa.nl)
 • ‘URL link’- bestand: door op het knopje rechts van het invulveld te klikken verschijnt een venster waarin u een bestand kunt selecteren bijv een word of pdf bestand.
 • ‘Anker’: deze mogelijheid verschijnt alleen wanneer u een anker hebt toegevoegd (zie link). Selecteer een anker door op de keuzelijst te klikken.
 • ‘Link tekst’: hierin verschijnt de tekst van de link
 • ‘Titel’: hierin vult u de ‘Alt tekst’ in die verschijnt bij een rollover over de link.
 • ‘link list’: in de keuzelijst kunt u een interne pagina selecteren.
 • ‘Doel’: u kunt hiermee aangeven of de nieuwe pagina in het huidige venster of een nieuw venster geopend wordt.
 link Als u een bestaande link geselecteerd heeft, kunt u d.m.v. deze knop de link verwijderen
 link ‘Anker’: positioneer de cursor voor het stukje tekst waarnaar gesprongen moet worden en klik op het anker symbool. Geef het anker een naam. Selecteer vervolgens een stukje tekst bovenin de pagina (de link) en selecteer het ketting symbool. Kies vervolgens in de pop-up de keuzelijst Bladwijzer.

 

afbeelding toevoegen

Voegt een afbeelding in. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de volgende velden kunt invullen:

 

 • ‘Bron’: door op de knop naast het invulveld  te klikken verschijnt een venster waarin u een afbeelding kunt selecteren (zie Bestandsbeheer met de Filemanager ).
 • ‘Afbeelding omschrijving’: U kunt vervolgens een beschrijvingl van de afbeelding invoeren. Dit is de tekst die verschijnt wanneer op de weebsite de  de muiscursor zich boven de afbeelding bevindt.
afbeelding toevoegen bewerken
 
 • ‘Afmetingen’: U kunt hier de gewenste afmetingen van de afbeelding ingeven. Wanneer u de lengte - breedte verhouding wilt wijzigen dan zorgt u dat het veld 'verhoudingen behouden' is uitgevinkt.
 
     
 

Tabblad ‘Geavanceerd’: hierin vindt u de volgende opties:

 
 
 •  ‘Stijl’: in dit veld hebt u de mogelijkheid om 'css code' te plaatsen.
 • ‘Verticale ruimte’: hiermee bepaalt u de hoeveelheid ruimte boven en onder de afbeelding
 • ‘Horizontale ruimte’: hiermee bepaalt u de hoeveelheid ruimte links en rechts van de afbeelding
 • ‘Rand’: hiermee bepaalt u de dikte van de rand rondom de afbeelding

 

 afbeelding weergave
     
media Media invoegen/bewerken’: hiermee kunt u een youtube video bestand op uw webpagina tonen. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de volgende velden kunt invullen:
  Video toevoegen
  Embedden youtube bestanden
 
 • ‘Zoeken’: hierin geeft u een zoekwoord in, de zoekresultaten verschijnen eronder.
 • ‘Youtube url’: hierin plakt u de link naar het youtube bestand. Op de youtube website selecteert u onder de betreffende video de link ‘meer opties voor delen’. In het veld wat verschijnt kunt u de link kopieren. Klikt u nu op het voorbeeld veld dan verschijnt een preview van de video
 • ‘Dimensies’: de waarden die u hier invult bepalen hoe groot de video getoond wordt in pixels. Een veel gebruikte verhouding is 320 X 240 pixels.
 • ‘Automatisch afspelen’: hiermee bepaalt u of de video direct gaat laden an afspelen zodra de websitebezoeker de paginabezoekt
 • ‘Gerelateerde video's tonen’: hiermee bepaalt u of na het afspelen van de video, andere gerelaeerde video's getoond dienen te worden.
 • ‘Invoegen’ Vervolgens selecteert u de knop Invoegen om het popup venster te sluiten. De video wordt nu op de plaats van de cursor ingevoegd en wordt weergegeven in de wysiwyg als een geel kader
   
  Andere videoformaten
  Het is niet mogelijk andere video formaten op uw pagina te plaatsen. Wel kunt u elk formaat video bestand uploaden naar youtube en vervolgens op de hierboven beschreven wijze embedden in uw pagina. Het embedden van youtube bestanden heeft bovendien als voordeel dat de eigen server de videobestanden niet hoeft op te slaan. 
   
 Audio invoegen  Voegt een audio bestand in. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de volgende velden kunt invullen:
   Audio invoegen bewerken
 
 • ‘Bron’: door te het map icoon Map te selecteren opent u de Filemanager. U kunt nu een bijvoorbeeld deen mp3 bestand uploaden en selecteren
 • ‘Alternatieve bron’: hier kunt een geluidsbestand uploaden in ogg formaat via de Filemanager
 • ‘Poster’: u plaatst hierin via de Filemanager een afbeelding die als openingsafbeelding fungeert voordat de gebruiker de 'playknop' heeft geselecteerd.
 • ‘Afmetingen’: hiermee bepaald u hoe groot de afbeelding wordt getoond. Vink het veld 'verhoudingen behouden ' aan wanneer de lengte breedte verhouding gelijk dient te blijven
   
link

Een tabel invoegen op de plaats van de cursor. Er verschijnt een keuzemenu met als eerste item 'Tabel invoegen'. Wanneer u de muiscursor over dit item beweegt verschijnt een submenu waarin u het aantal cellen en kollomen kunt bepalen door de muiscursor over de tabel rijen en kollomen te bewegen.

Nadat u een tabel heeft toegegevoegd kunt u door middel van het  keuzemenu de volgende eigenschappen instellen:

   
 

'Tabel eigenschappen':

   
  Algemeen:
 • 'Breedte en Hoogte': Hiermee kunt u de breedte en hoogte van de tabel opgeven. U kunt de breedte opgeven in pixels of als percentage van de breedte van de pagina. Type in het veld een procentteken achter de waarde om de breedte in percentages op te geven. Ditzelfde geldt voor hoogte.
 • 'Onderschrift': wanneer u dit veld aanvinkt verschijnt boven de eerste rij in de tabel een extra rij waarin u een titel van kunt ingeven
 • 'Uitlijning': met deze keuzelijst bepaalt u of de tabel links, midden of rechts wordt uitgelijnd op de pagina

 

Geavanceerd:

 • 'stijl': hierin kunt u css code plaatsen om de stijl van de tabel naar eigen voorkeur aan te passen
 • 'Achtergrondkleur': door de knop te selecteren rechts van het veld opent u een kleurselector waarin u de achtergrondkleur van de tabelcellen kunt kiezen
 Tabel eigenschappen
   
  'Verwijder tabel': hiermee kunt een tabel inclusief inhoud verwijderen
   
  'Cel -  Cel eigenschappen'
 

 Algemeen

 • 'Breedte en Hoogte': Hiermee kunt u de breedte en hoogte van een cel in pixels opgeven. 
 • 'Celtype': u kunt aangeven of een cel waarin de cursor zich bevindt een gewone cel is of een kopcel. Een kopcel is bedoeld voor labels voor een kolom en zal de tekst gecentreerd weergeven
 • 'Links uitlijnen' en 'Boven uitlijnen': de horizontale respectievelijk de verticale uitlijning. U kunt kiezen uit links, rechts of midden om de tekst in de cel horizontaal te positioneren in de cel of bovenaan, centreren of onderaan om de tekst verticaal te positioneren binnen een cel. In plaats van tekst kunt u zo ook afbeelding positioneren in een cel.

 

Geavanceerd:

 • 'stijl': hierin kunt u css code plaatsen om de stijl van de cel naar eigen voorkeur aan te passen
 • 'Achtergrondkleur': door de knop te selecteren rechts van het veld opent u een kleurselector waarin u de achtergrondkleur van de cel waarin de cursor zich bevindt kunt kiezen.
 Cel eigenschappen
   
 

'Cel - Cellen samenvoegen' Hiermee kunt u 2 of meerdere cellen die u heeft geselecteerd samenvoegen. U kunt cellen selecteren door de muiscursor met de linker muisknop ingedrukt over de cellen heen te bewegen. Ook is het mogelijk om cellen samen te voegen door de cursor in een cel te plaatsen

Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de volgende aantallen kunt aangeven:

 • ‘Kolommen’: hiermee bepaalt u het aantal kolommen wat zal worden samengevoegd die zich rechts van de cel bevinden waarin de cursor zich bevindt
 • ‘Rijen’: hiermee bepaalt u het aantal rijen wat zal worden samengevoegd die zich onder de cel bevinden waarin de cursor zich bevindt.
   
 

'Cel - Cel splitsen' Hiermee kunt u een cel waarin de cursor zich bevindt die u eerder heeft samengevoegd opnieuw opsplisten in meerdere kolommen of rijen.

   
 

‘Rij - Voeg rij boven toe’: er wordt een extra rij ingevoegd boven de rij waarin de cursor zich bevindt.

   
 

‘Rij - Voeg rij onder toe’: er wordt een extra rij ingevoegd onder de rij waarin de cursor zich bevindt.

   
 

Rij  - Verwijder rij’: de rij waarin de cursor zich bevindt wordt verwijderd.

   
  Rij - Rij eigenschappen’:
 

 Algemeen

 • 'Rijtype': met dit veld  kunt u bepalen of de rij waarin de cursor zich bevindt de bovenste rij (koptekst), de onderste rij (voettekst) of een normale rij (body) wordt.
 • 'Uitlijning': U kunt kiezen uit links, rechts of midden om de tekst in de cel horizontaal te positioneren in de cellen van de rij.
 • 'Hoogte': hierin kunt u de rijhoogte opgeven in pixels.

 

Geavanceerd:

 • 'stijl': hierin kunt u css code plaatsen om de stijl van de rij naar eigen voorkeur aan te passen
 • 'Achtergrondkleur': door de knop te selecteren rechts van het veld opent u een kleurselector waarin u de achtergrondkleur van de rij kunt kiezen
Rij eigenschappen
   
  'Rij - Knip rij': hiermee kunt u de rij waarin de cursor zich bevindt naar het klembord verplaaten
   
  'Rij - Kopieer rij': hiermee kunt u de rij waarin de cursor zich bevindt naar het klembord kopieren
   
  'Rij - Plak rij boven en Plak rij onder': hiermee kunt u de rij die u zojuist naar het klembord hebt verplaatst boven respectievelijk onder de rij plakken waarin de cursor zich bevindt.
   
  'Kolom - Voeg kolom in voor': er wordt een extra kolom ingevoegd links van de kolom waarin de cursor zich bevindt
   
  'Kolom - Voeg kolom in na': er wordt een extra kolom ingevoegd rechts van de kolom waarin de cursor zich bevindt
   
  'Kolom - Verwijder kolom': de kolom waarin de cursor zich bevindt wordt verwijderd.
   
 zichtbaar symbool  ‘Zichtbare symbolen’: Hiermee kunt u tekens die normaal onzichtbaar zijn, zichtbaar maken. Dit heeft geen invloed op de weergave op de website
lege ruimte ‘Open ruimte’: Hiermee kunt u ruimte creëren tussen onderdelen in uw tekst. (ruimte creëren door middel van een spatie word soms door browsers genegeerd)
zoek en vervang

‘Zoeken en Zoeken/vervangen’: Hiermee kunt u zoeken of zoeken en vervangen naar woorden die voorkomen binnen uw tekst. Er verschijnt een popvenster met twee tabbladen voor zoeken of zoeken en vervangen. De werkwijze is vergelijkbaar met die in Word.

 html De HTML-code van de pagina bekijken en bewerken

 

Opmerking: u kunt een bewerking ongedaan maken door direct nadat de ongewenste bewerking is uitgevoerd de toetscombinatie ctrl + z te gebruiken.

 

^ Naar boven